Problemy równości

Posted by in społeczne

Aktualnie mnóstwo rozprawia się o równym traktowaniu kobiet oraz mężczyzn, zwłaszcza w nawiązaniu do aktywności zawodowej. Króluje generalne odczucie, że panie oceniane są gorzej od panów oraz przedstawia się predestynację zarządzenia rozlicznych parytetów. Sama sądzę, że sam fakt zatwierdzenia tego rodzaju działań byłby oczywistą procedurą nierówności albowiem skoro faktycznie kobiety i mężczyźni posiadają identyczne upoważnienia, względy, i umiejętności to wszelakie odgórne precyzowanie kwoty posad zarezerwowanych dla pojedynczej płci byłoby złe, zaś w rozleglejszej perspektywie czasu wprost szkodliwe. Nie sposób obalić faktu, że kobiety różnią się od mężczyzn, lecz takie rozbieżności…read more